Как се връща кредит?

Ще отбележем, че Binixo — е кредитен брокер и не дава кредити, той само помага с оформянето му и не изиска никакви допълнителни плащания от клиентите.

Изплащането на кредита зависи от избрания кредитор, но най-често това е:

 • превод от карта (превод от Visa / MasterCard)
 • банков превод (превод
 • в банка Ти Би Ай Банк, Първа Инвестиционна Банка, Банка ДСК и тн).

По-долу ще представим информация за най-търсените кредитори в България. Така предварително ще получите информация за банките, които отделят пари за търсения от вас кредит. Благодарение на тази информация можете да бъдете сигурни, че процедурата ще извършена професионално.

Как да платя vivus

 1. По банков път.
 2. Препоръчително е да се направи плащането от банка, с която се работи и ние, за да бъде извършен банковия превод максимално бързо и кредитът да бъде погасен.

  В платежното нареждане се записват:

  • Наредител: личните имена и ЕГН
  • Получател: 4финанс ЕООД
  • Банка: /избери от таблицата по-долу/
  • Банкова сметка: /избери от таблицата по-долу/
  • Основание за плащане: погасяване + ЕГН

  Ти Би Ай Банк

  BG21TBIB93101054750703

  TBIBBGSF

  Първа Инвестиционна Банка

  BG22FINV915010E0034267

  FINVBGSF

  Банка ДСК

  BG47STSA93000021051057

  STSABGSF

  Пощенска Банка

  BG94BPBI79401076737001

  BPBIBGSF

  Алианц Банк

  BG77BUIN95611000414831

  BUINBGSF

  Обединена Българска Банка

  BG12UBBS80021002789340

  UBBSBGSF

  След като е извършено плащането, примерно до 2 часа сумата е получена.

  Клиента ще бъде известен с SMS и имейл, че кредитът е погасен. Ако преводът е междубанков възможно е сумата да бъде получена след повече от 2 часа.

 3. На каса на EasyPay
 4. За да направи нужното плащане трябва да се посети касата на EasyPay и да бъде предоставено ЕГН.

  • Наредител: личните имена и ЕГН
  • Получател: 4финанс ЕООД
  • КИН: 7909119388
  • Основание за плащане: погасяване + ЕГН

  След като е извършено плащането, примерно до 2 часа сумата е получена.

  Клиента ще бъде известен с SMS и имейл, че кредитът е погасен.

 5. На Cashterminal
 6. От главното меню се избира — «Банки, Кредити, Лизинги»;

  Трябва да се избере Vivus.bg, въвежда се ЕГН и се извършва плащането.

  Бележката задължително трябва да е запазена.

  Важно е, да се знае предварително, че устройството не връща ресто.

  След като е извършено плащането, примерно до 2 часа сумата е получена.

  Клиента ще бъде известен с SMS и имейл, че кредитът е погасен.

Как да платя ferratum

Заема може да е погасен по банков път или на каса EasyPay. В платежното нареждане трябва да се посочат трите имена и ЕГН.

При възникнали допълнителни въпроси или проблеми при плащането на заема, работи отдел Обслужване на клиенти. Телефон за връзка 0700 11 088 (на цената на един градски разговор от цялата страна).

В случай, ако заема ще е погасен предсрочно, свържете се с нас. Ще съдействаме и предоставим бланка — образец, с която да бъде заявено пожеланието.

Банкови сметки Ferratum Bulgaria:

 • Пощенска Банка IBAN: BG19BPBI79421079675801 BIC: BPBIBGSF
 • ДСК Банка IBAN: BG58STSA93000017251466 BIC: STSABGSF
 • на каса на EASYPAY по КИН: 2555964534
 • Банкова сметка на Ferratum Bank:
 • Пощенска Банка IBAN:BG20BPBI79421020514901 BIC: BPBIBGS
 • Задълженията по кредит могат да се платят в киоска на CashTerminal:

Stikcredit.bg

Как да платя минизаем

 • Плащане онлайн с карта (виртуален ПОС терминал)
 • Вноската може да е платена с карта без никакви такси от страна на Стик Кредит, чрез виртуален ПОС терминал.
 • Плащане по банков път
 • Попълва се вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:
 • В полза на:"СТИК-КРЕДИТ " АДПри банка:Първа Инвестиционна

  БанкаIBAN:BG68FINV91501016892097BIC:FINVBGSF

  Основание: номера на договор

 • Плащане на каса на Easypay
 • При плащане на каса на EasyPay нужно е само да се каже, че плащането е към

  Стик-Кредит (StikCredit)

  Основание за плащане: ЕГН

 • Плащане през epay.bg
 • Вноската се плаща от микросметка в ePay.bg

  Необходимо е да се въведе клиентски номер в системата за разплащания на

  ePay.bg. Плащането през ePay е без такса и услугата е достъпна денонощно.

Credissimo.bg

Как да платя с credissimo

 • Плащане онлайн с карта (виртуален ПОС терминал)
 • Вноските се плащатс карта без такси от страна на Кредисимо, чрез виртуален ПОС терминал

 • Плащане през ePay.bg
 • Вноската се плаща от микросметка в ePay.bg

  Необходимо е да се въведе клиентски номер в системата за разплащания на

  ePay.bg. Плащането през ePay е без такса и услугата е достъпна денонощно.

 • Плащане по банков път
 • Попълва се вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:

 • Плащане на каса на FastPay или EasyPay
 • При плащане на каса на FastPay или EasyPay е нужно само да се каже, че плащането е към «„КРЕДИСИМО ЕАД / Credissimo“».

  Основание за плащане: ЕГН на задълженото лице

  *Ако се плаща на касите на EasyPay, необходима е лична карта.

 • Плащане през Cashterminal
 • При плащане през устройство на Cashterminal е нужно ЕГН и да се внесат банкноти на стойност желаната сума.

Minizaem.bg

В най-удобната от изброените по-долу банкови сметки

В брой на каса на Изи Пей с ЕГН или по Клиентски номер (КИН)

В описанието на превода трябва да бъде посочен номера на договора за кредит.

Ако плащането не се извършва от титуляра , платецът трябва да посочи и имената на кредитополучателя.

Получател на парите трябва да бъде Изи Финанс.

ИЗИ ПЕЙ ЕАД МИКРОСМЕТКА С КЛ. НОМЕР 0918884837

БАНКА ДСК ЕАД BG06STSA93000019290663 STSABGSF

ПОЩЕНСКА БАНКА (ЮРОБАНК АД) BG52BPBI79421016402301 BPBIBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД BG85CECB979010C4921200 CECBBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BG11UBBS80021044196330 UBBSBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BG33FINV91501014892587 FINVBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BG11UNCR70001520045938 UNCRBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД BG16RZBB91551000941620 RZBBBGSF

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД BG12TTBB94001526503720 TTBBBG22″

Kinti.bg

Плащане се

извършва по следните банкови сметки:

Банка ДСК:BG56 STSA 9300 0022 4858 16

Уникредит Булбанк:BG12 UNCR 7000 1522 2239 58

Първа Инвестиционна Банка:BG07 FINV 9150 1016 4455 40

При плащане на каса на Изипей АД:

Микросметка (КИН): 5762 7504 42 плащане чрез Изипей АД"

Barzakasa.bg

Възможности за погасяване на задължения по кредита:

 1. Чрез банков превод:
 2. БАНКОВИ СМЕТКИ

  Пощенска Банка:

  IBAN: BG19BPBI79421079675801

  BIC: BPBIBGSF

  Банка ДСК:

  IBAN:BG58STSA93000017251466

  BIC: STSABGS

  Банкова сметка на Ferratum Bank:

  IBAN: BG20BPBI79421020514901

  BIC: BPBIBGS

 3. Чрез превод на каса EasyPay или чрез сайта epay.bg по КИН: 2555964534
 4. Cashterminal: Задълженията могат да бъдат изплатени на киоск на

ВАЖНО

В основанието за превод трябва да се посочат имената и ЕГН или номера на

договор. Това е с цел плащането да бъде разпознато и заемът да бъде успешно

погасен.

Cashcredit.bg

В сайта или в офис на Кеш Кредит

Плащането е възможно в нашия сайт с кредитна или дебитна карта. Друг вариант е в офиса на Кеш Кредит

По банкова сметка в Райфайзенбанк (IBAN: BG88RZBB91551000677842, BIC: RZBBBGSF)

При партньор

В обектите на Lafka, на КешТерминал или в офис на EasyPay без допълнителни

такси.