Кредитна история

Кредитна история — това е важен фактор при получаването на бързи кредити или минизаеми. Обаче не всеки гражданин на България е запознат с неговата лична кредитна история, както и с кредитен рейтинг на България.

Преди да се вземе серйозно и отговорно решение винаги трябва да бъде проучен пазара с предложенията, а също така и да се потърсят други възможности.
Много често хората се омайват от първа предложена оферта, която не винаги и най-добрата и изгодна. Днешният пазар е пълен с много предложения, които не трябва да бъдат подминати. То ест първо изберете няколко оферти след което направете личен анализ коя ви допада най-много.

Ако вече сте решили, че искате да кандидатствате да подобен заем бъдете много внимателно когато ще дойде време да слагате подписа си върху договора.

Този документ трябва да се прочете подробно и на спокойствие. Обърнете повече внимание за условия и особенно текста, който често е написан с доста по-ситни букви. Давайте си оценка какъв документ подписвате и дали имате точен отговор за всеки въпрос. Само когато сте убедени на 100% можете спокойно да пускате личния си подпис.

Каква информация пази кредитна история

Една кредитна история представлява анализ и определена структура за клиента. Това е събрана информация, която за кредитора характеризира евентуалния му клиент, то ест по-лесно казано, кредитна история казва на банката доколко този клиент е надежден, какъв опит е имал, дали изплащал предните кредити навреме и тн. Кредитора разбира кога става въпрос за кредити за хора с лоша кредитна история и по такъв начин банката се подсигурява с надежността на клиентите.

Такава информация често се пази от годините в Централния кредитен регистър, където могат да се проследят кредитен рейтинг, срокове на погасяването и спазване на условията. Тази база — е един вид подсигуровка и досието за всеки клиент за кредиторите.

Как да си провериш кредитна история?

Тази информация може да бъде извадена от базата на Централен кредитен регистър (ЦКР). Такава справка може да бъде получена по няколко начина.

 1. Лично. От деловодството на БНБ (Българска национална банка). Адрес: гр. София 1000, “Княз Александър I” N 1, работните дни от 8:30 до 15:45 ч. Предварително трябва да се подготвят следните документи:
  • заявление (образец можете да получите на мястото в БНБ
  • лична карта
  • бележка за платена такса
  • Физически лица получават справки безплатно в 14-дневен срок, за по-бърза поръчка цените и срокове са следните:
   7 работни дни — 2 лева, 1 ден — 10 лева, 4 часа — 20 лева. Таксата се заплаща предварително по сметката на БНБ IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23 BIC: BNBGBGSD

  • По пощата. На адрес БНБ (Българска национална банка) Централен кредитен регистър гр. София 1000, “Княз Александър I” N 1
   Списък на необходимите документи:
   • заявление с нотариална заверка на подписа
   • бележка за платена такса

В случая, ако заявлението се оформя от трето лице прилага се изрично нотариално заверено пълномощно, което да послужи за проверка пред ЦКР.

Подобряването на лоша кредитна история

Как и кога може да се подобри locha кредитна история. Цялата информация се пази в регистъра 5 години, след което се изчиства. Оттам се вижда кредитен рейтинг и значение. Обаче, ако имате друг микрокредит, който погасявате и изплащате редовно, кредитната история се изчиства напълно.

Всичко може да се проследи от базата, което означава, че вие самите имате шанс да си подобрите лошия рейтинг с редовното плащане и спазване на условия.

Получавам кредит — връщам кредит

Никога не забравяйте, че един получен кредит това са временни чужди пари, които трябва да бъдат върнати в срок. Особенно, ако не искате да развалите кредитна история и проверка да бъде чиста.

Помнете, че тази отговорност ви ангажира редовно да давате пари от доходите си без да се забавите. Става въпрос за минизаем от банките, а не от приятел или роднини. В случая, ако закъснявате с плащането могат да възникнат допълнителни такси, както и глоби. Такива разходи никак не са приятни, а понякога са доста извън бюджета. Затова преди да потърсите такъв заем първо преценете дали той ще ви оправи нещата или не, потърсете кредитна история за кредит и вече тогава да има решение.
Ако имате съмнение и не можете да прецените самостоятелно, вземете едно листче с химикал и сметнете какъв ви е дохода на месец, колко са задължителните разходи и дали имате възможност за отделяне на пари. Така ще получите точен резултат за важно решение.